หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย
งานประเพณีไหว้อนุสาวรีย์
เจ้าหลวงหมื่นด้งนคร
พวกเราจะตั้งใจเรียน ให้ได้เกรด A ค่ะ
โรงเรียนบ้านม่วงคำ
อ.วังชิ้น จ.แพร่
วัดศรีบุญเรือง
ศิลปะที่สวยงามในสรอย
ธรรมชาติที่สวยงาม สรรค์สร้างวิถีชีวิตให้อุดมสมบูรณ์
อ่างเก็บน้ำแม่หละ
(บ่อน้ำทิพย์ และถ้ำกลอง)
องค์การบริหารส่วนตำบล
สรอย
1
2
3
4
5
 
*** ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ค่ะ ***
 
 
ตำบลสรอย มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นภูเขาล้อมรอบพื้นที่ราบ มีสภาพแห้งแล้ง และขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง สันเขาส่วนใหญ่ เป็นแหล่งต้นน้ำ อันเป็นลำห้วยสาขาสำคัญ เช่น ห้วยสรอย ห้วยแม่อาง ห้วยเหี้ย ห้วยแม่ ผีสาง ห้วยแม่ปอย ห้วยแม่ปะและห้วยแม่หละ มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 40 เหลือพื้นที่ ส่วนที่เป็นภูเขาร้อยละ 60 มีทรัพยากรธรรม ชาติ เช่น ป่าไม้เบญจพรรณ และแร่แบไรต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เป็นหนึ่งใน 7 องค์การบริหารส่วนตำบล ของอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของอำ เภอวังชิ้น

หมู่บ้านในตำบลสรอย มีไฟฟ้าใช้ ครบทุก ครัวเรือนทำให้การดำรงชีวิตของประชาชน มีความสะดวกสบายมากขึ้น

มีไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) 60 %
 
 
       

ลูกเสือชาวบ้าน 600 คน

กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ 50 คน

ไทยอาสาป้องกันชาติ 300 คน

อาสาสมัครสาธารณสุข 50 คน

สมาชิก อปพร. 128 คน

อพป. 576 คน

อาสาสมัครตำรวจบ้าน 52 คน
 
 

สถานีถ่ายทอดสัญญาณโทร ศัพท์ เคลื่อนที่ AIS
    1 แห่ง

โทรศัพท์ทางไกลสาธารณะ 12 แห่ง

ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาติ 1 แห่ง
  ประปาหมู่บ้านมีจำนวน 11 แห่ง
 
หมู่ที่ 1 จำนวน 1 แห่ง
 
หมู่ที่ 2 จำนวน 1 แห่ง
 
หมู่ที่ 3 จำนวน 1 แห่ง
 
หมู่ที่ 4 จำนวน 1 แห่ง
 
หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แห่ง
 
หมู่ที่ 6 จำนวน 1 แห่ง
 
หมู่ที่ 7 จำนวน 1 แห่ง
 
หมู่ที่ 8 จำนวน 1 แห่ง
 
หมู่ที่ 9 จำนวน 1 แห่ง
 
หมู่ที่ 10 จำนวน 1 แห่ง
 
หมู่ที่ 11 จำนวน 1 แห่ง
 

 
เริ่มนับ วันที่ 12 ม.ค. 2552
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-191-5359
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160 โทร : 054-658-555-6
โทรสาร : 054-658-556
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย
จำนวนผู้เข้าชม 4,126,394 เริ่มนับ 12 ม.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ l นโยบายความคุ้มครอง l นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย l แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10