หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายบุญยิน เนื่องเหมย
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายธนพรรธน์ จอมดวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 054-658-5555 ต่อ 101 ,saroi.wangchin@gmail.com


นางสาวเพชรี สุวรรณเลิศ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


นายบุญยิน เนื่องเหมย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 054-658-5555 ต่อ 109 ,saroi.wangchin@gmail.com


นางสาวเพชรี สุวรรณเลิศ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม