หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวเพชรี สุวรรณเลิศ
นักทรัพยกรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวมณีญกานต์ คนใหญ่
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


นายบุญยิน เนื่องเหมย
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวนลินพร เที่ยงตรง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม