หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายบุญยิน เนื่องเหมย
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 054-658-5555 ต่อ 109 ,saroi.wangchin@gmail.com
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายธนพรรธน์ จอมดวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 054-658-5555 ต่อ 101 ,saroi.wangchin@gmail.com
นางสาวเพชรี สุวรรณเลิศ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 054-658-5555 ต่อ 104 ,saroi.wangchin@gmail.com
นายบุญยิน เนื่องเหมย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 054-658-5555 ต่อ 109 ,saroi.wangchin@gmail.com
นางสาวเพชรี สุวรรณเลิศ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 054-658-5555 ต่อ 106 ,saroi.wangchin@gmail.com