หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือประชาชน
 
 

คู่มือการดำเนินการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพ


ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย


คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน

 
  (1)