หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย
งานประเพณีไหว้อนุสาวรีย์
เจ้าหลวงหมื่นด้งนคร
พวกเราจะตั้งใจเรียน ให้ได้เกรด A ค่ะ
โรงเรียนบ้านม่วงคำ
อ.วังชิ้น จ.แพร่
วัดศรีบุญเรือง
ศิลปะที่สวยงามในสรอย
ธรรมชาติที่สวยงาม สรรค์สร้างวิถีชีวิตให้อุดมสมบูรณ์
อ่างเก็บน้ำแม่หละ
(บ่อน้ำทิพย์ และถ้ำกลอง)
องค์การบริหารส่วนตำบล
สรอย
1
2
3
4
5
 


กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมในการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน ประ [ 5 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 152 


ประชาคมการบริหารจัดการขยะ หมู่่ 9 ภายใต้การการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร [ 4 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 188 


การประชุมประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 2 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 167 


ประชาคมการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ หมู่ 1 [ 31 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 302 


โครงการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลสรอย [ 30 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 116 


การแข่งขันกีฬากรีฑาทุกระดับ [ 29 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 82 


ประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา [ 12 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 128 


โครงการพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพผู้สูงอายุตำบลสรอย [ 9 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 110 


คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านขมวก [ 4 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 99 
 

 
 
พร0023.2/ว168 คู่มือแนวทางการจัดทำและประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน สำหรับข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท.  [ 22 เม.ย. 2567 ]    
พร0023.1/ว169 ขอความร่วมมือ อปท.ร่วมสนับสนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ดอกลำดวน เพื่อลำลึกพระมหากรุณาธิคุณฯ  [ 22 เม.ย. 2567 ]    
พร0023.6/ว166 แจ้งการจัดอบรมเรื่อง ระบบสุขาภิบาล ระบบขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจกฯ  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
พร0023.6/ว1559 การถอดบทเรียนธนาคารขยะที่โดดเด่น (Best Practice) ของจังหวัด  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
พร0023.5/ว1558 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนคม 2567 ให้แก่ อปท.  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
พร0023.4/ว165 ขอความร่วมมือ อปท.แจ้งข้อมูลผู้ประสานงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทาง QR Code ที่กำหนด  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
พร0023.4/ว164 ประชาสัมพันธ์ให้ อปท.นำแพลตฟอร์ม Traffy Fondue มาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานที่เหมาะสมกับพื้นที่  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
พร0023.1/ว167 แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2567  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
พร0023.1/ว ขอเชิญประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
 แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2567  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
 แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2567  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
พร0023.5/ว1529 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 เม.ย. 2567 ]  
พร0023.5/ว1515 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3  [ 11 เม.ย. 2567 ]  
พร0023.3/ว4148 การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 เม.ย. 2567 ]  
พร0023.6/ว162 แจ้ง อปท.เข้าร่วมประชุมพัฒนาขีดความสามารถขอเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขฯ  [ 10 เม.ย. 2567 ]  
พร0023.6/ว161 แจ้ง อปท.เข้าร่วมประชุม และลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ  [ 10 เม.ย. 2567 ]  
พร0023.6/ว160 แจ้ง อปท.ตอบแบบสำรวจ และส่งแบบสำรวจฯ  [ 10 เม.ย. 2567 ]  
พร0023.5/ว163 แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ อปท.ประจำเดือนมีนาคม 2567  [ 10 เม.ย. 2567 ]  
พร0023.5/ว159 การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกและบุตรสมาชิก ประจำปี 2567  [ 9 เม.ย. 2567 ]  
พร0023.3/ว1466 การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  [ 9 เม.ย. 2567 ]  
 

 
 
  คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ อบต.สรอย
  สวยงาม
  มีข้อมูลครบถ้วน
  ใช้งานง่าย
  โหลดเร็ว
 
 

 


ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

X
บริการประชาชนออนไลน์
ID: @saroi
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์

 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม (การอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรและเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2567) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1652  [ 22 เม.ย. 2567 ]
รายงานการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1646  [ 22 เม.ย. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1647  [ 22 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5111-5114 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 เม.ย. 2567 ]
การมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้หักเงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับในแต่ละครั้งไว้ใช้จ่ายในการดำเนินการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว1637 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 เม.ย. 2567 ]
การตรวจติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1641  [ 22 เม.ย. 2567 ]
ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1568  [ 22 เม.ย. 2567 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1642  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การตรวจวัดมลพิษรถราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี 2566 กสว. มท 0820.2/ว1623  [ 19 เม.ย. 2567 ]
กำหนดแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์และแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ ของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1628 เอกสาร  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4745-4857 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ส่งแผนการจัดประชุมเพื่อกำหนดและรับรองแนวเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน ตำบล กพส. มท 0810.3/ว1632 จ.บึงกาฬ จ.สกลนคร จ.ร้อยเอ็ด  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4858-4915 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 เม.ย. 2567 ]
โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4311  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1639  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. .... กม. มท 0804.5/ว1619  [ 19 เม.ย. 2567 ]
คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4231  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการจัดเก็บข้อมูล แบบสอบถามงานวิจัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1569  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2566 สน.คท. มท 0808.3/ว4041  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2567) สน.บถ3. มท 0809.4/ว1389  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว1397  [ 19 เม.ย. 2567 ]
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบ [ 1 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 0 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย [ 7 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 43 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย [ 7 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 44 
 
อบต.แม่เกิ๋ง สำรับอาหาร ประจำสัปดาห์ วันที่ 9-19 เมษายน 2567 ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบร [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่ยางตาล ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน ปีงบประมาณพ.ศ.2567 [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.แดนชุมพล นางสาวพรรณิภา ถาปะนา นายก อบต.แดนชุมพล ได้มอบหมายให้กองช่าง โดยนายศัภยา นาที นาย [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 0 
อบต.แดนชุมพล นางสาวพรรณิภา ถาปะนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจั [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งโฮ้ง ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เรื่อง รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราช [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 0 
อบต.แดนชุมพล นางสาวพรรณิภา ถาปะนา นายก อบต.แดนชุมพล ได้มอบหมายให้กองช่าง โดยนายศัภยา นาที นาย [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 0 
ทต.วังหงส์ แบบประเมินความพึงพอใจ [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 29 
ทต.วังหงส์ [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
ทต.วังหงส์ [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 0 
ทต.วังหงส์ [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 0 
อบต.กาญจนา [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่โทน การสร้างวัฒนธรรม No Gif Policy [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่ปาน ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัย [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.ไผ่โทน การขับเคลื่อนจริยธรรม กิจกรรมเสริมสร้าง ส่งเสริมจริยธรรมในปี พ.ศ.2567 [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่ยางร้อง ประชุมสภา อบต.แม่ยางร้อง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2567 [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ยางร้อง [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 0 
อบต.ป่าแดง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 2 พ.ศ.2567 [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 0 
อบต.เตาปูน เปิดทำการรับฝาก ขยะรีไซเคิล ที่พี่น้องประชาชน (อถล.อบต.เตาปูน) [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่ลานนา ประกาศเทศบาลตำบลแม่ลานนา [ 22 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 8 
ทต.บ้านปิน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 22 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
 
 
   
 
ผลิตภัณฑ์รากไม้
ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย
 
 
 


จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านปางงุ้น หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 23 เม.ย. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ขมิง หมู่ที่ 2 จำนวน 4 สาย โดยวิ [ 19 เม.ย. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างพนังเรียงหิน บ้านแม่หละ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]

 
 
     
 
การยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (16 มี.ค. 2566)    อ่าน 939  ตอบ 1  
การยื่นสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย (13 มี.ค. 2566)    อ่าน 718  ตอบ 1  
การขออนุญาตประกอบกิจการอันตราย (13 มี.ค. 2566)    อ่าน 164  ตอบ 0  
   
 

 

 
เริ่มนับ วันที่ 12 ม.ค. 2552
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 098-749-0187
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160 โทร : 054-658-555-6
โทรสาร : 054-658-556
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย
จำนวนผู้เข้าชม 9,279,277 เริ่มนับ 12 ม.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
 

facebook
อบต.สรอย

facebook
อบต.สรอย
อบต.สรอย