หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย
งานประเพณีไหว้อนุสาวรีย์
เจ้าหลวงหมื่นด้งนคร
พวกเราจะตั้งใจเรียน ให้ได้เกรด A ค่ะ
โรงเรียนบ้านม่วงคำ
อ.วังชิ้น จ.แพร่
วัดศรีบุญเรือง
ศิลปะที่สวยงามในสรอย
ธรรมชาติที่สวยงาม สรรค์สร้างวิถีชีวิตให้อุดมสมบูรณ์
อ่างเก็บน้ำแม่หละ
(บ่อน้ำทิพย์ และถ้ำกลอง)
องค์การบริหารส่วนตำบล
สรอย
1
2
3
4
5
 
*** ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ค่ะ ***
 
 
ตำบลสรอย มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นภูเขาล้อมรอบพื้นที่ราบ มีสภาพแห้งแล้ง และขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง สันเขาส่วนใหญ่ เป็นแหล่งต้นน้ำ อันเป็นลำห้วยสาขาสำคัญ เช่น ห้วยสรอย ห้วยแม่อาง ห้วยเหี้ย ห้วยแม่ ผีสาง ห้วยแม่ปอย ห้วยแม่ปะและห้วยแม่หละ มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 40 เหลือพื้นที่ ส่วนที่เป็นภูเขาร้อยละ 60 มีทรัพยากรธรรม ชาติ เช่น ป่าไม้เบญจพรรณ และแร่แบไรต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสรอยเป็นหนึ่งใน 7 องค์การบริหารส่วนตำบล ของอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอวังชิ้น มีระยะทางห่างจาก ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น ประมาณ 25 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวง หมายเลข 1124 วังชิ้น – เถิน มีเนื้อที่ 98 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 16,342 ไร่ สถานที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น 175/5 หมู่ 8 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160
 
 

การผลิตเฟอร์นิเจอร์จากรากไม้
 

ประขากรในตำบลมีอาชีพทำการเกษตร ตามฤดูกาล ได้แก่ ทำนา ปลูกต้นสัก เลี้ยง สัตว์ รับจ้าง หัตถกรรมพื้นบ้านเช่น ทอผ้า หาของป่า เพาะเห็ด อุตสาหกรรมในครัว เรือน ฯลฯ
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,384 คน แยกเป็น

ชาย 3,270 คน คิดเป็นร้อยละ 51.22

หญิง 3,114 คน คิดเป็นร้อยละ 48.78
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,904 ครัวเรือน
ความหนานแน่นเฉลี่ย 65.14 คน/ตารางกิโลเมตร
   
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.ป่าสัก อ.วังชิ้น
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.แม่ปะ อ.เถิน  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.สบกราบ อ.สบปราบ  
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านม่วงคำ 354 333 687 208  
2   บ้านแม่ขมิง 396 370 766 226
  3   บ้านป่าป๋วย 237 263 500 152  
4   บ้านแม่ขมวก 319 299 618 180
  5   บ้านแม่หละ 297 282 579 171  
6   บ้านปางงุ้น 219 214 433 135
  7   บ้านแพะทุ่งเจริญ 280 236 516 105  
8   บ้านแพะดอนมูล 174 161 335 105
  9   บ้านดงเจริญ 480 455 935 264  
10   บ้านม่วงคำใต้ 348 342 690 206
  11   บ้านเจริญสุข 166 159 325 102  
    รวม 3,270 3,114 6,384 1,904
 
 
         

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 1 แห่ง

โรงสีข้าว จำนวน 22 แห่ง

ร้านเสริมสวย จำนวน 7 แห่ง

ร้านตัดผ้า จำนวน 8 แห่ง

ร้านอาหาร จำนวน 4 แห่ง

โรงอิฐบล๊อก จำนวน 4 แห่ง

ร้านค้า จำนวน 45 แห่ง

ปั้มหลอด จำนวน 10 แห่ง

อู่ซ่อมรถ จำนวน 4 แห่ง

ร้านผลิตน้ำดื่ม จำนวน 2 แห่ง
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ม.ค. 2552
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-191-5359
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160 โทร : 054-658-555-6
โทรสาร : 054-658-556
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย
จำนวนผู้เข้าชม 4,126,251 เริ่มนับ 12 ม.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ l นโยบายความคุ้มครอง l นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย l แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10