ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ค่ะ
 
     


 
[พร0023.5/ว.4719] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเป็นงบดำเนินงานของสถานสูบน้ [ 24 ธ.ค. 2556 ]   
 
[พร0023.5/ว.431] แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. [ 24 ธ.ค. 2556 ]   
 
[พร0023.5/ว.4718] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ งวดที่ ๑๑ [ 24 ธ.ค. 2556 ]   
 
[พร0023.5/ว.430] การเร่งรัดติตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ [ 23 ธ.ค. 2556 ]   
 
[พร0023.5/ว.42] แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. [ 23 ธ.ค. 2556 ]   
 
[พร0023.1/ว.4721] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [ 24 ธ.ค. 2556 ]   
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เสนอแพ็กเกจสมาร์ทโฟน เล่นเน็ต โทรฟรีไม่จำกัดของ TRUE [ 24 ธ.ค. 2556 ]   
 
<< หน้าแรก... [472] [473] [474] [475] [476] ....หน้าสุดท้าย >> [1005]
     
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ม.ค. 2552
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160 โทรศัพท์ : 054-658555-6 โทรสาร : 054-658555
จำนวนผู้เข้าชม 1,981,415 เริ่มนับ 12 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com