ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ค่ะ
 
     


 
[พร0037.2/ว.380] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี [ 17 ก.ย. 2555 ]   
 
[พร0037.5/ว.379] แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. [ 14 ก.ย. 2555 ]   
 
[พร0037.3/ว.4316] แผนจัดการมลพิษ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ [ 14 ก.ย. 2555 ]   
 
[พร0037.3/ว.4313] โครงการประกวดนิทานคุณธรรมของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน [ 14 ก.ย. 2555 ]   
 
พร0037.2/ว.4325] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่(ก.อบต.แพร่)ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ [ 14 ก.ย. 2555 ]   
 
[พร0037.5/ว.376] ส่งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่ง เงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ย. 2555 ]   
 
[พร0037.2/ว.377] การประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๕๕(เงินโบนัส) [ 13 ก.ย. 2555 ]   
 
<< หน้าแรก... [472] [473] [474] [475] [476] ....หน้าสุดท้าย >> [849]
     
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ม.ค. 2552
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160 โทรศัพท์ : 054-658-555 โทรสาร : 054-658-556
จำนวนผู้เข้าชม 1501236 เริ่มนับ 12 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com