ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ค่ะ
 
     


 
[พร0023.5/ว.4125-7] การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๖ - กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน [ 7 พ.ย. 2556 ]   
 
[พร0023.3/ว.4108] โครงการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็กแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ [ 6 พ.ย. 2556 ]   
 
[พร0023.2/ว.4081] รายงานข้อมูลอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๕๖ (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิการยน ๒๕๕๖) [ 5 พ.ย. 2556 ]   
 
[พร0023.3/21324-] การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [ 5 พ.ย. 2556 ]   
 
[พร0023.3/ว.4076] การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพขององค์กร [ 4 พ.ย. 2556 ]   
 
[พร0023.3/ว.4074] แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 4 พ.ย. 2556 ]   
 
[พร0023.2/ว.392] กำหนดแผนการฝึกอบรมข้าราชการครู พนักงานครู ผู้บริหารการศึกษา [ 31 ต.ค. 2556 ]   
 
<< หน้าแรก... [472] [473] [474] [475] [476] ....หน้าสุดท้าย >> [990]
     
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ม.ค. 2552
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160 โทรศัพท์ : 054-658555-6 โทรสาร : 054-658555
จำนวนผู้เข้าชม 1,921,678 เริ่มนับ 12 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com