ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ค่ะ
 
     


 
[พร 0037.5/ว.4525-22ต.ค53] การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ e-LAAS ของ อปท. [ 22 ต.ค. 2553 ]   
 
[พร 0037.3/ว.171-21ต.ค53] การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย [ 22 ต.ค. 2553 ]   
 
[พร 0037.3/ว.4523-21ต.ค53] การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน [ 22 ต.ค. 2553 ]   
 
[พร 0037.4/ว.4524-21ต.ค53] กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น [ 22 ต.ค. 2553 ]   
 
[พร 0037.3/ว.4520-20ต.ค53] โครงการฝึกอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคต [ 21 ต.ค. 2553 ]   
 
[พร 0037.3/ว.4519-20ต.ค53] การคัดเลือก อปท.เพื่อเข้าร่วมโครงการพระดาบสสัญจร [ 21 ต.ค. 2553 ]   
 
[พร 0037.3/ว.4518-20ต.ค53] ยกเลิกคำสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มอบอำนาจให้ ผวจ.แพร่ [ 21 ต.ค. 2553 ]   
 
<< หน้าแรก... [472] [473] [474] [475] [476] ....หน้าสุดท้าย >> [568]
     
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ม.ค. 2552
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160 โทรศัพท์ : 054-658-555 โทรสาร : 054-658-556
จำนวนผู้เข้าชม 0892536 เริ่มนับ 12 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com