ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ค่ะ
 
     


 
[พร0023.3/ว.3375] การรายงานผลความสำเร็จคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖"ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู [ 12 ก.ย. 2556 ]   
 
[พร0023.3/ว.3374] การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ครั้งที่ ๑ [ 12 ก.ย. 2556 ]   
 
[พร0023.3/ว.3373] ขอความร่วมมือในการสรรหากรรมการสุขภาพแหน่งชาติจากนายกเทศมนตรี ทดแทนกรรมการที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง [ 12 ก.ย. 2556 ]   
 
[พร0023.3/ว.420] ส่งแบบสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่ [ 11 ก.ย. 2556 ]   
 
[พร0023.3/ว.324] การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล(ราคาทองคำผันผวน) [ 11 ก.ย. 2556 ]   
 
[พร0023.5/ว.18357] การเร่งรัดการเบิกจ่ายและการเตรียมความพร้อมในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ [ 11 ก.ย. 2556 ]   
 
[พร0023.5/ว.3343] การันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน [ 11 ก.ย. 2556 ]   
 
<< หน้าแรก... [472] [473] [474] [475] [476] ....หน้าสุดท้าย >> [972]
     
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ม.ค. 2552
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160 โทรศัพท์ : 054-658555-6 โทรสาร : 054-658555
จำนวนผู้เข้าชม 1,892,519 เริ่มนับ 12 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com