ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ค่ะ
 
     


 
[พร0037.2/ว.103-26เม.ย54] โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน"ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" [ 26 เม.ย. 2554 ]   
 
[พร0037.2/ว.1680-26เม.ย54] การดำเนินการโครงการประชุมสัมมนาและชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 เม.ย. 2554 ]   
 
[พร0037.3/ว.105-26เม.ย54] แบบสรุปข้อมูลการจ่ายเบี้ยสวัสดิการผู้พิการและแบบสรุปข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 26 เม.ย. 2554 ]   
 
[พร0037.5/ว.104-26เม.ย54] รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการครูบำนาญ พนง.ครู ลูกจ้างประจำและบุคลากรทางการศึกษา [ 26 เม.ย. 2554 ]   
 
[พร0037.5/ว.1681-26เม.ย54] แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 2 ประจ [ 26 เม.ย. 2554 ]   
 
[พร0037.5/ว.102-26เม.ย54] แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าตอบแทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 เม.ย. 2554 ]   
 
[พร0037.5/ว.101-26เม.ย54] แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจบุคลากรถ่ายโอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 เม.ย. 2554 ]   
 
<< หน้าแรก... [472] [473] [474] [475] [476] ....หน้าสุดท้าย >> [644]
     
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ม.ค. 2552
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160 โทรศัพท์ : 054-658-555 โทรสาร : 054-658-556
จำนวนผู้เข้าชม 1072310 เริ่มนับ 12 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com