ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ค่ะ
 
     


 
[พร0023.3/ว.541] การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 18 ก.พ. 2557 ]   
 
[พร0023.3/ว.542] แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประกวดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๒ [ 18 ก.พ. 2557 ]   
 
[พร0023.5/ ว.546] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ [ 18 ก.พ. 2557 ]   
 
[พร0023.1/ว.76] การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนฯ ๑/๕๗ [ 17 ก.พ. 2557 ]   
 
[พร0023.3/ว.463] การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ [ 10 ก.พ. 2557 ]   
 
[พร0023.3/1930] การส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.พ. 2557 ]   
 
[พร0023.5/ว.516] การเร่งรัดการจัดส่งแบบรายงานการจัดส่งงบการเงินประจำปี ๒๕๕๖ ตามมติคณะรัฐมนตรี [ 13 ก.พ. 2557 ]   
 
<< หน้าแรก... [472] [473] [474] [475] [476] ....หน้าสุดท้าย >> [1023]
     
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ม.ค. 2552
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160 โทรศัพท์ : 054-658555-6 โทรสาร : 054-658555
จำนวนผู้เข้าชม 2,069,353 เริ่มนับ 12 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com