ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ค่ะ
 
     


 
[พร 0037.3/ว.117-17ม.ค54] รับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ตามโคร [ 17 ม.ค. 2554 ]   
 
[พร 0037.3/ว.116-17ม.ค54] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเด็กปฐมวัย"(สำหรับผู้ดูแลเด็กดีเด่น ปี 2553) [ 17 ม.ค. 2554 ]   
 
[พร 0037.3/ว.115-17ม.ค54] โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2554 [ 17 ม.ค. 2554 ]   
 
[พร 0037.3/ว.114-17ม.ค54] โอนจัสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 รายงานเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ในไตรม [ 17 ม.ค. 2554 ]   
 
[พร 0037.5/ว.09-17ม.ค54] การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ม.ค. 2554 ]   
 
[พร 0037.2/ว.111-14ม.ค54] ชี้แจงการปรับค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 14 ม.ค. 2554 ]   
 
[พร 0037.2/ว.110-14ม.ค54] การปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 14 ม.ค. 2554 ]   
 
<< หน้าแรก... [472] [473] [474] [475] [476] ....หน้าสุดท้าย >> [603]
     
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ม.ค. 2552
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160 โทรศัพท์ : 054-658-555 โทรสาร : 054-658-556
จำนวนผู้เข้าชม 0975252 เริ่มนับ 12 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com