ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ค่ะ
 
     


 
[พร0023.2/ว.10923] แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินตัวชี้วัด กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลรายงานความประสงค์ขอปรับตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสูงขี [ 3 พ.ค. 2556 ]   
 
[พร0023.2/ว.10921] แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินตัวชี้วัด กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลรายงานความประสงค์ขอปรับตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสูงขี [ 3 พ.ค. 2556 ]   
 
[พร0023.2/ว.10920] แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินตัวชี้วัด กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลรายงานความประสงค์ขอปรับตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสูงขี [ 3 พ.ค. 2556 ]   
 
[พร0023.2/ว.1757] แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ [ 3 พ.ค. 2556 ]   
 
[พร0023.2/ว.175] แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ [ 3 พ.ค. 2556 ]   
 
[พร0023.2/ว.252] การออกคำสั่งโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล กรณี ก.อบต.จังหวัดแพร่ มีมติเห็นชอบให้โอนตามที่เสนอ [ 3 พ.ค. 2556 ]   
 
[พร0023.4/ว.1755] หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆเกี่ยวกับการดูแลส่งเสริมและบำรุงรักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีขององค์ก [ 3 พ.ค. 2556 ]   
 
<< หน้าแรก... [472] [473] [474] [475] [476] ....หน้าสุดท้าย >> [928]
     
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ม.ค. 2552
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160 โทรศัพท์ : 054-658555-6 โทรสาร : 054-658555
จำนวนผู้เข้าชม 1,673,921 เริ่มนับ 12 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com