ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ค่ะ
 
     


 
[พร0037.2/ว.45-25ก.พ54] สรุปมติการประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 2/2554 วัน พฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 [ 25 ก.พ. 2554 ]   
 
[พร0037.5/ว.533-25ก.พ54] ส่งเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554 [ 25 ก.พ. 2554 ]   
 
[พร78102/ว.7-25ก.พ54] ส่งประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ขององค์กรปกครองส่วนตำบลวังธง [ 25 ก.พ. 2554 ]   
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 [ 25 ก.พ. 2554 ]   
 
[พร0037.3/ว.532-24ก.พ54] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี [ 24 ก.พ. 2554 ]   
 
[พร0037.3/ว.531-24ก.พ54] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้ายให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย [ 24 ก.พ. 2554 ]   
 
[พร0037.3/ว.528-24ก.พ54] การชักจูงประชาชนพัฒนาโครงการปลูกป่าเพื่อขายคาร์บอนเครดิต [ 24 ก.พ. 2554 ]   
 
<< หน้าแรก... [472] [473] [474] [475] [476] ....หน้าสุดท้าย >> [617]
     
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ม.ค. 2552
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160 โทรศัพท์ : 054-658-555 โทรสาร : 054-658-556
จำนวนผู้เข้าชม 1011042 เริ่มนับ 12 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com